<
Volver

El Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es actualmente uno de los insectos más dañinos por las palmeras del mundo

Provincia: Pontevedra

Inicio: 06/10/2017

Estado: NO ACTIVA

Plaga:Picudo Rojo

Cultivo:Palmera

Fuente: Junta de Galicia


Unha das medidas de control que leva a cabo a administración é a instalación e revisión de trampas no entorno das zonas afectadas, co obxecto de poder coñecer o ciclo do insecto e programar mellor a realización dos tratamentos. No cadro que se xunta recóllense os datos das trampas instaladas e das capturas rexistradas nelas.Subir